Nguyễn Hoàng Mai

“Digital design như một bức họa, chỉ có điều nước sơn sẽ không bao giờ khô”