Chúng tôi biết rằng thời gian mỗi nhân sự làm việc tại công ty còn nhiều hơn thời gian họ ở bên cạnh gia đình của mình. Chính vì vậy chúng tôi luôn nỗ lực tạo ra một môi trường làm việc vui vẻ và hạnh phúc nhất cho toàn thể Volior. Chúng tôi lưu giữ lại những sự kiện và kỉ niệm nổi bật nhất của công ty từ trước tới nay tại đây. Hãy tham gia cùng chúng tôi để trải nghiệm những giây phút sống và làm việc tuyệt vời này bạn nhé!