Volio Vietnam cần tuyển dụng 2 lập trình viên Android

Phát triển ứng dụng di động trên Android về các mảng: Chỉnh sửa hình ảnh, âm thanh, video, ứng dụng sức khỏe,ứng dụng giáo dục (ebook cho trẻ em