Marketing Mobile App
MARKETING MOBILE APP
6 - 15 triệu

Mô tả công việc – Nghiên cứu thị trường, đối thủ, khách hàng mục tiêu– Kiểm tra, rà soát thứ hạng từ khóa, tỉ lệ chuyển đổi thường xuyên– Phân tích số liệu để đưa ra chiến lược tối ưu cửa hàng ứng dụng– Lên ý tưởng graphic và video ...
Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2021
Ứng tuyển