Marketing Mobile Game
MARKETING MOBILE GAME
10 - 30 triệu

Mô tả công việc – Lập kế hoạch Marketing cho các sản phẩm mới ra mắt – Tìm kiếm các khách hàng mục tiêu ở nhiều kênh khác nhau – Phân tích số liệu để đưa ra chiến lược tối ưu cửa hàng ứng dụng – Lên ý tưởng graphic ...
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2021
Ứng tuyển