Backend
JUNIOR REACT JS
10 - 16 triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng Landingpage cho các ứng dụng/game Xây dựng giao diện cho các webadmin, web hệ thống của công ty YÊU CẦU ỨNG VIÊN Có kinh nghiệm với HTTP, API,REST, JSON, UNIT TEST,XSS, CSRF Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm sử dụng 1 framework sau: ...
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2021
Ứng tuyển
Backend
JUNIOR NODE JS
15 - 25 triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền tải dữ liệu cho app Xây dựng API giao tiếp giữa app và server; Viết Server quản lý dữ liệu ứng dụng cho các phòng sản phẩm (product owner) và phòng marketing; Tối ưu độ sẵn sàng và ...
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2021
Ứng tuyển