Backend
DevOps Engineer
Lên tới 20 Triệu

Mô tả công việc Thiết kế và triển khai các dịch vụ microservice của hệ sinh thái Volio lên hạ tầng Cloud Triển khai các giải pháp nền tảng của DevOps toolchain (CI/CD, Monitoring, Logging…) Thiết kế hệ thống hạ tầng đảm bảo khả năng chịu tải cao (High Performance), ...
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2022
Ứng tuyển
Backend
Frontend (WebApp) Developer
Lên tới 18 triệu

Mô tả công việc Tham gia phát triển các dự án của công ty. Lập trình xây dựng core, front end cho các hệ thống của công ty và người dùng Thực hiện phát triển các dự án bằng ngôn ngữ React, VueJS, AngularJS, PHP (Laravel) Làm quen với việc ...
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2022
Ứng tuyển