2D Game Artist
2D GAME ARTIST
12 - 18 triệu

Phát triển ứng dụng di động trên Android về các mảng: Chỉnh sửa hình ảnh, âm thanh, video, ứng dụng sức khỏe, ứng dụng giáo dục (ebook cho trẻ em), các ứng dụng tiện ích. Phát triển các thư viện Android.
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2021
Ứng tuyển