Trà đá

Tất cả nhân viên trong VOLIO đều được khuyến khích mời Sếp hoặc quản lý cấp gần nhất đi trà đá với mục tiêu giải đáp thắc mắc, bức xúc hay chỉ đơn giản là tâm sự cho đỡ buồn. Chúng tôi quan niệm rằng: Bất cứ mọi vấn đề đều có thể tìm ra cách giải quyết nếu như chúng ta thẳng thắn nói chuyện về vấn đề đó.