Team building

Toàn thể nhân viên trong công ty cũng sẽ được tham gia vào những buổi team building đầy niềm vui và tiếng cười ít nhất 1 lần 1 năm