HAPPY DAY – Thứ 6 vui vẻ

Chiều thứ 6 cuối cùng của quý sẽ có 1 bữa tiệc đứng, toàn thể nhân viên sẽ cùng nhau ăn uống đưa ra các câu hỏi, thắc mắc để phía ban lãnh đạo giải đáp
Những góp ý tốt cho sự phát triển của công ty sẽ được thưởng nóng.