Các sự kiện đặc biệt

Các nhân viên chính thức khi tham gia vào đại gia đình VOLIO sẽ được tham gia rất nhiều sự kiện miễn phí do công ty tổ chức như: Tổ chức sinh nhật, Quốc tế Phụ nữ, Phụ nữ Việt Nam, Lễ Giáng Sinh, Year End Party…